Te volgen procedure:

Het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ moet opgestuurd worden door de secretaris naar Ethias. U kan dit hier downloaden: Verzekeringsformulier.

Meld je ongeval zo snel mogelijk aan je ploegbegeleider of trainer, die zullen je dan verder bijstaan met de nodige documenten.

Neem je ongevalsaangifte mee naar de arts of spoeddienst.

De aangifte dient als volgt ingevuld te worden:

 • Pagina 1: Persoonlijke gegevens invullen
 • Pagina 2: Verslag van het ongeval en gegevens eventuele getuigen (trainer, ploegbegeleider,...)
 • Pagina 3: Klever van het ziekenfonds kleven en onderaan invullen en ondertekenen.
 • Pagina 4: Laten invullen door de behandelende geneesheer

Hierna wordt alles aan de secretaris bezorgd :

 • Secretariaat Tievolley Tielt
  • A. Vander Plaetselaan 31
  • 8700 Tielt
   • Väth Tim
   • Denolf Annemie

Dan wordt dit alles door de secretaris ingegeven op de website van Ethias. Daarna krijg je een brief met een dossiernummer om alles verder op te volgen.

 

Voor te leggen schade bewijsstukken:

Medische kosten (honoraria, apothekerskosten, ziekenhuisfacturen, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:

 • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit (mee te sturen met genezingsattest)
 • originele apothekers nota's (mee te sturen met genezingsattest)
 • ziekenhuisfactuur (mee te sturen met genezingsattest)

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schade bewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).

Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

2021© website by Tievolley