Algemene Visie

 • Respectvolle houding tegenover medespelers, trainer, scheidsrechter, ouders, supporters.
 • Bij competitiewedstrijden heeft ieder kind recht op speeltijd.
 • Bij bekercompetitie wordt gespeeld met de sterkste spelers van die leeftijdscategorie.​
 •  

​Taak Ploegbegeleider

 • Aanspreekpunt zijn voor spelers, ouders en trainer.
 • Regelen van het vervoer door het opstellen van een beurtrol en zelf als ouder hierin een rol opnemen.
 • Info doorgeven over commerciële en niet commerciële acties.
 • Verslagje schrijven voor de website.

 

Trainer/ster

 • Training geven
  • Zowel techniek, tactiek als fysiek aanbieden
 • Coachen
  • Ploegopstelling maken en technisch en tactisch bijsturen
 • Oefenwedstrijden en tornooien voorzien
 • Samen met de ploegbegeleider communicatie verzorgen
  • Naar de ouders
  • Bestuur
 • Controle over de afspraken
  • Binnen de ploeg
  • Binnen Tievolley​ ​
  •  

Jeugdcoördinator

 • Coördineren en opvolgen van de jeugdwerking door:
  • Overleg organiseren en assisteren van de jeugdtrainers
  • Informatie, kennis, documentatie van clinics doorgeven
  • Tievolley lijn uitstippelen en updaten
  • Stagedag organiseren
  • Initiatie helpen opstarten
  • Vergaderingen jeugdbestuur bijwonen
  • Maandelijks vergaderen om bij te sturen

 

Wat wordt verwacht van de ouders

 • Uw zoon/dochter stimuleren inzake stiptheid, motivatie, bijhouden kledij, bijwonen trainingen en naleven afspraken
 • Zelf interesse tonen via het regelmatig bijwonen van wedstrijden, helpen instaan voor het vervoer, opbouwende kritiek geven, interesse tonen voor de Tievolley activiteiten (ook financiële) en helpen bouwen aan een positieve teamspirit
 • Problemen of wrijvingen eerst bespreken met ploegbegeleider en/of trainer Het positieve en gerespecteerde imago van Tievolley verder helpen uitdragen