Deze Start2Volley-tornooien hebben als doel dat elk kind spelvormen kan spelen op zijn/haar eigen niveau.


Deze spelvormen situeren zich binnen de spelgroep 1-tegen-1. Op elk tornooi worden alle aangeboden spelvormen duidelijk gedemonstreerd. Naargelang het kind doorheen het seizoen evolueert, zal het bij een volgend Start2Volley-tornooi een hogere spelvorm kunnen spelen.
Hierbij is een belangrijke taak voor de clubtrainer weggelegd, die het spelniveau van zijn/haar kinderen correct moet kunnen inschatten.

Organisatorisch zal een Start2Volley-tornooi zo goed mogelijk de ‘echtheid’ van de organisatie van een volleybalwedstrijd benaderen: veldafmetingen, net, scoreborden, scheidsrechters, enz. Volleybal is immers allang niet meer enkel het 6-tegen-6-spelletje.

Per provincie worden minstens 4 tornooien georganiseerd.