Afsprakennota Clubs Sporthal De Ponte 

 • Geen suikerhoudende dranken en voedingswaren consumeren in de sportzaal, kleedkamers of tribunes. Enkel water is toegelaten, in PET-flessen, geen glas. 
 • Geen alcohol meenemen naar de sportzaal of kleedkamers. 
 • Geen kauwgom in de sportzaal. 
 • Extra aandacht voor orde en netheid:​ 
 • sportzaal: 
 • De vloer enkel betreden met propere sportschoenen. Na gebruik van de sportzaal lege flesjes, ballen, shuttles e.d. opruimen. 
 • kleedkamers: 
 • Wijs de leden op het gebruik van de vuilnisbakken, hou geregeld een oogje in het zeil op het ordelijk verloop in de kleedkamer 
 • bergruimtes: 
 • Laat niet toe dat kinderen onnodig in de bergruimtes rondhangen. 
 • Tribunes: 
 • Zaaldelen 1, 2 en 3: Enkel op de uitgeschoven delen zitten. De tribunes raken beschadigd (overbelast) indien de niet uitgeschoven delen gebruikt worden. 
 • Zaaldelen 4, 5 en 6: Het is verboden om op de zwarte zitjes te lopen of te staan. 
 • Aandacht voor het zorgvuldig verplaatsen van het materiaal. Zo vermijden we beschadiging aan de sportvloer en aan de toestellen zelf. 
 • Stop op tijd met de training. Zorg dat er voldoende tijd overblijft om de zaal op te ruimen, zodat de volgende groep tijdig zijn materiaal kan plaatsen. 
 • Diefstal: Neem waardevolle spullen mee in een sporttas in de zaal. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer, tenzij je de kleedkamer kan afsluiten. 
 • Licht de zaalwachter in, indien onbevoegde personen in het gebouw rondhangen. 
 • Meld beschadigingen of tekortkomingen. 
 • Ken de nooduitgangen. 
 • Hulpdiensten: 
 • Zaaldelen 1,2 en 3: hulpdiensten via de nieuwe of oude hoofdingang. 
 • Zaaldelen 4,5 en 6: hulpdiensten via de nieuwe ingang of via de grote nooduitgang in zaaldeel 6. 
 • Indien de zaalwachter niet in het centraal bureau te vinden is, dan kan je hem bereiken via de ‘looptelefoon’ 051/428 286. Dit nummer hangt uit aan het bureel van de sportdienst. 

Naast een Afsprakennota zijn er ook een aantal reglementen die je op de website van Tielt kan terug vinden.